Sõjamuuseumid Eestis

Uudised

Kaitseväe Akadeemia muuseumi veebinäitused

Kaitseväe Akadeemia muuseumi kodulehel on vaatamiseks juba kolmas veebinäitus – Eesti Kaitseväe ja väeosade lippude ajalugu.

Eesti Kaitseväe ja väeosade lippude ajalugu

31.05.2022 – Eesti Maaturismi Ühing kutsub avastama sõjaajaloo pärandiga seotud paiku

Sõjaajaloo pärandi teemaline ühine turismiprojekt Eestis ja Lätis on lõpusirgel ning kutsume Teid külastama paiku, kus toimusid olulised ajaloolised sündmused. Kõigist neist paikadest ja kohtadest ning nendega seotud inimestest ja lugudest annab hea ülevaate veebileht www.militaryheritagetourism.info Lehel on üle 600 sõjalise pärandi objekti Eestis ja Lätis, mis keskenduvad kõige olulisematele sündmustele, isikutele ja lugudele. Samast leiab ka üle 200 sõjaajalooga seotud loo, mis alati võibolla ei pretendeeri ajaloolisele faktilisele tõele, kuid just nii mäletavad neid inimesed, kes olid nendes lugudes osalised või nendega seotud. Ka lehe külastajad saavad lisada oma mälestusi ja lugusid kommentaaride sektsiooni.

Sõjaajaloo pärandil põhinev turism

25.05.2022 – Merearheoloogide kinnitusel on Hiiumaa rannikuvetes tõepoolest sõjalennukite vrakid

Eesti meremuuseumi, muinsuskaitseameti ja Hiiumaa militaarmuuseumi töötajate ühine uurimisretk kinnitas, et Hiiumaa lähistel on merepõhjas kahe lennuki Junkers Ju 52 MS vrakid.

Delfi Forte

9.01.2022 – Kaitseväe akadeemia muuseumist Tartus sai Eesti sõjamuuseumi osa

Alates selle aasta algusest kuulub Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi koosseisus kaitseväe akadeemia muuseum Tartus, mille ekspositsioon keskendub Eesti kaitseväe, Kaitseliidu ja sõjalise hariduse ajaloo tutvustamisele.
Kaitseväe akadeemia muuseumi peamiseks ülesandeks jääb ka edaspidi õppetöö läbiviimise toetamine akadeemias. Muuseumi kogu sai osaks sõjamuuseumi kogust ja tehakse järk-järgult digiteerituna avalikkusele kättesaadavaks Eesti muuseumide infosüsteemis MuIS. Muuseumi kuraatorina alustas tööd Martin Beek.
Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles, et kaitseväe akadeemia muuseumi liitmine sõjamuuseumiga viis lõpule kaitseministeeriumi valitsemisala museoloogia-alase tegevuse koondamise ühte kompetentsikeskusesse. Juba 2020. aastal sai sõjamuuseumi osaks Kaitseliidu ajalookogu. “Sõjaajaloolise pärandi kogumine ja säilitamine toimub nüüd ühtsete põhimõtete alusel, samuti annab see võimaluse ekspositsiooni arendamiseks,“ ütles Lill. Sõjamuuseumi direktor rõhutas, et lisaks sõjalise hariduse toetamisele on sõjamuuseumi uuel Tartu osakonnal jätkuvalt tähtis roll üldhariduses. „Nii ajaloo- kui riigikaitseõpetuse õpetajaid on väga oodatud õpilastega muuseumisse ekskursioonile ja tundi läbi viima,“ sõnas Lill, lisades, et töötatakse selle nimel, et kaitseväe akadeemia muuseumi edaspidi ka linnarahvale tuttavamaks ja avatumaks muuta.
1990. aastate alguses Kaitseliidu arhiivina alguse saanud muuseum tegutses 1998. aastast kuni 2021. aastani kaitseväe akadeemia alluvuses. Muuseumi ekspositsioonis saab ülevaate mitmesugustest relvadest, aumärkidest, sümboolikast, sidetehnikast, lahingumoonast, pioneerivahenditest ja paljust muust, mida Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit aja jooksul on kasutanud.
Kaitseväe akadeemia muuseumi Tartus kaitseväe akadeemia majas aadressil Riia 12 saab külastada etteteatamisel esmaspäevast neljapäevani kell 10.00-17.00 ja reedel 10.00-15.00. Muuseumi külastamine ja ekskursioonid on tasuta. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
Tallinna piiril Viimsi mõisas, endises Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri suveresidentsis asuv Eesti sõjamuuseum on kaitseministeeriumi haldusalas tegutsev muuseum, mis on pühendatud Eesti ja eestlastega seotud sõdade ajaloo säilitamisele, uurimisele ja eksponeerimisele.

Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi pressiteade 9.01.2022

2.01.2022 – Hiiumaa militaarmuuseum saab tänavu 15-aastaseks

Alanud aasta suvel saab 15 aastaseks Hiiumaal Tahkunas kunagises kordonis asuv Hiiumaa militaarmuuseum.

ERR Uudised 2.01.2022