Sõjamuuseumid Eestis

Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum

Asukoht Mõisa tee 1, Viimsi, Harjumaa
59°30′5.6″, 24°50′4.63″
Lahtiolekuaeg K–P 11.00–18.00
sõjatehnika angaar mai–oktoober
R–P 11.00–18.00
Piletihind Tavapilet 3 EUR
Perepilet 5 EUR (2 täiskasvanut, lapsed)
Sooduspilet 2 EUR
Giid ainult ettetellimisel
tel +372 621 7410
e-post info@esm.ee
www www.esm.ee
Foto

1919. aastal asutatud Eesti sõjamuuseum taastati 2001. a Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi nime all. Vastavalt põhi­kirjale hõlmab muuseumi tegevus­valdkond Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide välja­selgitamist, kogumist, säilitamist, uurimist ja üldsusele vahendamist, samuti sõja­ajaloolise uurimis­tööga tegelemist ning rahvus­vaheliste sidemete arendamist teiste vastavate institutsioonidega.
Täna on ESM Eesti sõja­ajaloo- ja kultuuri­pärandi koguja, säilitaja, uurija ja eksponeerija. ESM-i ülesannete hulka kuulub ka Eesti kaitse­jõudude ajaloo pidev talletamine, sõjaajaloo-alaste teadmiste levitamine nii kaitse­väelaste, riigikaitse­õpetajate, kooli­õpilaste kui ka laiema ava­likkuse seas, sõjaajaloo-teaduslike ja aimeraamatute välja­andmine, koostöö Eestis ja välismaal asuvate sõja­muuseumide ja sõja­ajaloo uurimis­keskustega ning palju muud.