Sõjamuuseumid Eestis

Vaivara Sinimägede Muuseum

Asukoht Roheline 19D, Sinimäe, Ida-Virumaa
59.372611, 27.873571
tel +372 392 4634
+372 5647 4552
e-post muuseum@vaivara.ee
www www.sinimagedemuuseum.ee
www.facebook.com
Foto

Muuseumi hooneteks on renoveeritud Vaivara mõisa ait ja sep­ikoda. Välja­panek on pühendatud 1944.aasta lahinguile Narva jõel ja Sini­mägedes. Muuseumis eksponeeritakse relvi, mundreid, sõdurite isiklikke esemeid, sõja­aegseid fotosid, vaenu­poolte propaganda­plakateid jms. Suurelt ekraanilt saab vaadata ajaloolisi filme ja dokumentaal­kaadreid. Vaatamata süngele temaatikale on välja­paneku üles­ehitus perekeskne: kuni lapse­vanemad välja­paneku detailsemale uurimisele keskenduvad, leiavad juuniorid võimaluse üht- teist oma käega katsuda, see on meie muuseumis lubatud. Pildistamine eriloaga.
Kui muuseumi püsi­ekspositsioon keskendub põhiliselt 1944. aasta lahingutele, siis giidide ja retke­juhtide spetsialiseerumis­valdkonnad on laiemad - loodus­turism, sõja­ajalugu ja kultuuri­lugu.