Sõjamuuseumid Eestis

Saaremaa Sõjavara Muuseum

Asukoht Laadamäe, Põripõllu küla, Saaremaa
58.546724, 23.075318
tel +372 5649 3493
+372 454 5095
e-post info@sojavaramuuseum.ee
www www.sojavaramuuseum.ee
Foto

Mitme erakogu ühendamise tulemina loodi 2007 aastal MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts. Seltsi põhi­eesmärgiks on Saaremaa Sõjavara Muuseumi arendamine multi­funktsionaalseks külastus­keskuseks, läbi mille tutvus­tada 20 saj. sõdasi Eestis. Muuseum asub nõukogude­aegses farmihoones ja kuna selts ei ole seni leidnud vahendeid hoone rekonstrueerimiseks on külastus­keskond üsna arhailine. Muuseumil on ca 12 000 eksponaati mida edaspidi avalikkusele ekspo­neerida. Hetkel on väljapanekus ca 7000 eksponaati.